foto
AKTUÁLNÍ INFORMACE
1.3.2024
Zájemci o nově vydanou knihu Boj v těžkém opevnění se mohou ozvat na mail tvrzha
15.11.2023
Hanička se po sezóně zcela uzavřela a veřejnost přivítá opět na jaře roku př
27.10.2023
Poslední víkend, kdy je pravidelná otvírací doba bude velmi obsazený. Doporučuje
Archiv novinek

Tento web již navštívilo 933972 lidí.

Průvodcovská trasa

1) trasa základní - vstup vchodovým objektem do podzemí, strojovny, muniční skladiště, podzemní kasárna,podzemí dělostřeleckého srubu, výstup do dělostřeleckého srubu, výstup na povrch - časová náročnost cca 50 min.

2) trasa prodloužená - z podzemí dělostřeleckého srubu dále pod otočnou věž S 78, odtud pod pěchotní srub S 76, výstup do objektu, na povrchu stanoviště s výkladem před S 76, S 78 a ukončení před S 79 - časová náročnost cca 80 min.

V garážích správní budovy se nachází řada exponátů z výzbroje Československé armády z poválečného období. Mezi nejzajímavější jistě bude patřit T 805 - komando, což je malý nákladní vůz upravený pro výsadkové jednotky a měl umožňovat přepravu i vrtulníkem. Zajímavá je i Praga V3S s dvojčetem 30 mm protiletadlových kanonů, která v některých východních zemích je ve výzbroji dodnes, tank T 34/85 zapůjčený z HUAĆR Praha, který se stal legendou druhé světové války či obrněný transportér OT 810 zvaný Hakl po svém vzoru a předchůdci z německé armády. Exponátů je zde k vidění mnohem víc, takže plánujete-li si vstup do podzemí muzea na určitou hodinu, nechte si dostatečnou časovou rezervu na shlédnutí těchto expozic, které jsou mimo prohlídkovou trasu muzea. Prohlídka Haničky - Objektu Kahan - dle posledního krycího názvu začíná ve vstupní expozici, která je nyní umístěna v hale správní budovy, která překryla původní vstupní objekt pevnosti. V expozici je možné shlédnout zbraně používané naší armádou v roce 1938 i zbraně používané naší armádou po druhé světové válce. Součástí je i malá sbírka munice a uniforem z obou období našich dějin. Historii našeho předválečného opevnění ukazují tematicky řazené fotografie, které rozdělují objekty na lehké, těžké a tvrz Hanička. Menší části expozice jsou věnovány fotografiím z Francouzské Maginotovy linie, jednotkám SOS v Orlických horách, předválečné Čs. armádě a dalším tématům. V expozici se nachází řada třírozměrných předmětů, částí předválečného opevnění, včetně střílny do objektu vz. 37, tzv. řopíku. Při výkladu je využíván panoramatický model tvrze Hanička v měřítku 1 : 350, na kterém je patrné rozmístění objektů v terénu a systém jejich vzájemné obrany. Další modely ukazují různé typy lehkých objektů a některých objektů těžkých. Ozdobou úvodní expozice jsou modely objektů R-S 79a, R-S 77, R-S 84, R-S 91 a R-S 68 v měřítku 1:35, na kterých jsou modelově zpracovány období přítomnosti jednotek čs. armády i jednotek wehrmacht. V úvodní expozici návštěvníky průvodce seznámí z historií Haničky, přípravou na možnou obranu v roce 1938 a novodobou přestavbou na válečné pracoviště Ministerstva vnitra v rámci akce OBJEKT KAHAN.

Do podzemí se sejde po 98 schodech. Podzemí se nachází v hloubce od 20 do 36 metrů pod úrovní terénu a je zde téměř 1 500 metrů chodeb a sálů. Všechny chodby, šachty a sály jsou původní, jen vybavení pochází z novodobé přestavby. ( V roce 1938 zde většina vybavení ještě nebyla. ) K vidění jsou tři dieselagregáty na výrobu elektrické energie pro případ, že by novodobé válečné pracoviště přišlo o přípojku elektrické energie z povrchu, původní filtrovna nyní tvoří uložiště nafty s mohutnou nádrží obsahu 36 000 litrů. Celkové technické zajištění doplňuje sál chlazení, který měl mohutné agregáty uchladit. Z přední technologické části se přes mohutný tlakový uzávěr přesuneme do další části podzemí, vlastního úkrytu. Zde je umístěn energetický velín, odkud by bylo dispečerem a jeho pomocníkem celé podzemí řízeno. Sál ledové vody sloužil ke chlazení prostor, které měla obývat novodobá posádka. Jejich dlouhodobým pobytem v malém podzemním prostoru, by zde docházelo k oteplování a to bylo nutné nějak řešit. Dalším stanovištěm jsou kasárenské sály, rozdělené na jednotlivé místnosti určené jako ubikace a kanceláře. Nejdelší ze sálů měří 40 metrů. Některé sály jsou částečně vybaveny. V pátém sále se nachází zcela unikátní úpravna vody, která měla být schopna vodu nejen vyčistit, ale zbavit ji i veškerých kontaminačních látek. Pod dělostřeleckým srubem R 79, kde budete nejhlouběji v podzemí ( 36 metrů ), byly původně vybudovány tři sály, určené jako sklady munice a velitelství objektu. Nyní je zde vidět novodobou ošetřovnu a sál jídelny. Pod dělovou otočnou věží R 78 jsou další sály, vedené jako velitelství novodobého úkrytu. Je zde k vidění i sociální zařízení této části úkrytu, které dotváří celkový ráz vybavení podzemí. Prohlídka vnitřních prostor muzea končí v bojovém patře povrchového objektu R-S 76, kam se dostanete po 126 schodech. Spodním - týlovým patrem a ochranným příkopem objektu vystoupíte na povrch.

Objekt R-S 76, krycím názvem "u lomu" je patrně nejzachovalejším tvrzovým objektem v celé České republice. Jsou zde k vidění originální pancéřové střílny pro lehký a těžký kulomet a pancéřové zvony a kopule, které přežily nájezd n. p. Kovošrot. Každý z těchto pancéřových prvků je ojedinělým exemplářem, který nelze vidět na žádné jiné z tvrzí. Zvon pro lehký kulomet, který chránil bezprostřední okolí srubu a z jehož vrchlíku se dalo pozorovat bezprostřední okolí objektu. Dělostřelecký pozorovací zvon s jedním průzorem, s výhledem do prostoru Bartošovic a Žambereckých lesů, kde se táhla linie samostatných pěchotních srubů, a kopuli pro dva těžké kulomety, které měly chránit nedaleko postavený objekt dělové otočné a výsuvné věže. Každý z těchto prvků je odlit v odolnosti IV., síla stěn je 30 cm kvalitní ocelolitiny a každý váží téměř 52 tun. Ve stropní desce objektu se zachoval i zvon ventilační, který měl sloužit k přísunu vzduchu do pomocné filtrovny umístěné v dolním patře objektu.

Objekt R-S 78, krycím názvem "na pasece" je druhým povrchovým objektem, který lze v rámci prohlídky s průvodcem navštívit. Původní šachta pro osazení dělové otočné a výsuvné věže je v současnosti zalita mohutným železobetonovým špuntem. Rýsuje se zde tedy do budoucna jedinečná možnost k instalování makety otočné výsuvné věže. Ve stropní desce objektu se zachovaly dva pancéřové prvky, zvon pro lehký kulomet a kopule pro těžký kulomet " sólo " což je opět do značné míry na našem opevnění rarita. Jsou zde dva ventilační zvony, z nichž jeden byl v minulosti poškozen a v současné době se na něm nachází perfektně odlitá replika. Nedaleko se nachází objekt R-S 77 " Pozorovatelna " kam ovšem prohlídka s průvodcem nechodí. Bohužel je to jeden z objektů, který byl vážně poznamenám novodobou přestavbou a je celý zavezen zeminou. Ve stropní desce objektu se zachovala pouze kopule pro dvojče těžkých kulometů, kterou lze vidět i na objektu R-S 76. Další dva zvony v padesátých letech minulého století vytrhl n. p. Kovošrot.

Objekt R-S 79 krycím názvem "na mýtině" je největším vybetonovaným objektem na našem předválečném opevnění. Jeho kubatura betonu byla tehdy úctyhodných 5 598 m3 a ve třech speciálních střílnách měly být namontovány tři rychlopalné 100 mm houfnice, které by měly střílet do prostoru Bartošovic a Žambereckých lesů, kde se táhla linie samostatných pěchotních srubů. Za okupace, v roce 1940 do objektu střílelo německé dělostřelectvo, které jej poškodilo a pozůstatky ostřelování jsou na objektu dodnes patrné. V padesátých letech minulého století byl n. p. Kovošrot vytržen levý pancéřový zvon. Novodobá přestavba na válečné pracoviště Ministerstva vnitra rovněž udělala své. Jedna střílna byla vytržena a nahrazena plynotěsnými vraty, kvůli lepší manipulaci s materiálem. Původně zde byly vztyčeny dva vysoké ocelové komíny, kterými se měl nasávat vzduch do novodobě budovaného úkrytu. Protože se ovšem jedná o jediný dělostřelecký objekt, který lze v takto zachovalém stavu navštívit, bylo v roce 1998 započato s rekonstrukcemi. Postupem času by se měl tento objekt dostat do stavu, ve kterém se nacházel po roce 1945.

Bezbariérový přístup je v prostorách garáží techniky, vstupní expozice s vyprávěním o historii Haničky a na povrchových objektech, kde Vás průvodce seznámí s historií a výzbrojí jednotlivých objektů.

tisknout stránku

Anketní otázka tvrze

Navštívili jste již rozhlednu na Anenském vrchu

Ano
pruh 53.6 %

Ne, ale mám to v plánu
pruh 32.1 %

Ne
pruh 14.3 %

Napište nám rychlý dotaz!

Jaké je počasí u nás?

Radar bouřky
podekovani

Webové stránky vytvořil Acceler