foto
AKTUÁLNÍ INFORMACE
17.7.2024
Občerstvení na naší tvrzi je otevřeno v otvírací době muzea. Nově se nabízí
28.6.2024
V úterý 2.7. přechází provoz Haničky na režim Út-Ne, každý den 8 prohlídek.
5.4.2024
1.5.2024 se otevře Hanička do nové sezóny a připomeneme si 55 let od oficiálního
Archiv novinek

Tento web již navštívilo 964315 lidí.

Průvodcovská trasa

1) trasa základní - vstup vchodovým objektem do podzemí, strojovny, muniční skladiště, podzemní kasárna,podzemí dělostřeleckého srubu, výstup do dělostřeleckého srubu, výstup na povrch - časová náročnost cca 50 min.

2) trasa prodloužená - z podzemí dělostřeleckého srubu dále pod otočnou věž S 78, odtud pod pěchotní srub S 76, výstup do objektu, na povrchu stanoviště s výkladem před S 76, S 78 a ukončení před S 79 - časová náročnost cca 80 min.

V garážích správní budovy se nachází řada exponátů z výzbroje Československé armády z poválečného období. Mezi nejzajímavější jistě bude patřit T 805 - komando, což je malý nákladní vůz upravený pro výsadkové jednotky a měl umožňovat přepravu i vrtulníkem. Zajímavá je i Praga V3S s dvojčetem 30 mm protiletadlových kanonů, která v některých východních zemích je ve výzbroji dodnes, tank T 34/85 zapůjčený z HUAĆR Praha, který se stal legendou druhé světové války či obrněný transportér OT 810 zvaný Hakl po svém vzoru a předchůdci z německé armády. Exponátů je zde k vidění mnohem víc, takže plánujete-li si vstup do podzemí muzea na určitou hodinu, nechte si dostatečnou časovou rezervu na shlédnutí těchto expozic, které jsou mimo prohlídkovou trasu muzea. Prohlídka Haničky - Objektu Kahan - dle posledního krycího názvu začíná ve vstupní expozici, která je nyní umístěna v hale správní budovy, která překryla původní vstupní objekt pevnosti. V expozici je možné shlédnout zbraně používané naší armádou v roce 1938 i zbraně používané naší armádou po druhé světové válce. Součástí je i malá sbírka munice a uniforem z obou období našich dějin. Historii našeho předválečného opevnění ukazují tematicky řazené fotografie, které rozdělují objekty na lehké, těžké a tvrz Hanička. Menší části expozice jsou věnovány fotografiím z Francouzské Maginotovy linie, jednotkám SOS v Orlických horách, předválečné Čs. armádě a dalším tématům. V expozici se nachází řada třírozměrných předmětů, částí předválečného opevnění, včetně střílny do objektu vz. 37, tzv. řopíku. Při výkladu je využíván panoramatický model tvrze Hanička v měřítku 1 : 350, na kterém je patrné rozmístění objektů v terénu a systém jejich vzájemné obrany. Další modely ukazují různé typy lehkých objektů a některých objektů těžkých. Ozdobou úvodní expozice jsou modely objektů R-S 79a, R-S 77, R-S 84, R-S 91 a R-S 68 v měřítku 1:35, na kterých jsou modelově zpracovány období přítomnosti jednotek čs. armády i jednotek wehrmacht. V úvodní expozici návštěvníky průvodce seznámí z historií Haničky, přípravou na možnou obranu v roce 1938 a novodobou přestavbou na válečné pracoviště Ministerstva vnitra v rámci akce OBJEKT KAHAN.

Do podzemí se sejde po 98 schodech. Podzemí se nachází v hloubce od 20 do 36 metrů pod úrovní terénu a je zde téměř 1 500 metrů chodeb a sálů. Všechny chodby, šachty a sály jsou původní, jen vybavení pochází z novodobé přestavby. ( V roce 1938 zde většina vybavení ještě nebyla. ) K vidění jsou tři dieselagregáty na výrobu elektrické energie pro případ, že by novodobé válečné pracoviště přišlo o přípojku elektrické energie z povrchu, původní filtrovna nyní tvoří uložiště nafty s mohutnou nádrží obsahu 36 000 litrů. Celkové technické zajištění doplňuje sál chlazení, který měl mohutné agregáty uchladit. Z přední technologické části se přes mohutný tlakový uzávěr přesuneme do další části podzemí, vlastního úkrytu. Zde je umístěn energetický velín, odkud by bylo dispečerem a jeho pomocníkem celé podzemí řízeno. Sál ledové vody sloužil ke chlazení prostor, které měla obývat novodobá posádka. Jejich dlouhodobým pobytem v malém podzemním prostoru, by zde docházelo k oteplování a to bylo nutné nějak řešit. Dalším stanovištěm jsou kasárenské sály, rozdělené na jednotlivé místnosti určené jako ubikace a kanceláře. Nejdelší ze sálů měří 40 metrů. Některé sály jsou částečně vybaveny. V pátém sále se nachází zcela unikátní úpravna vody, která měla být schopna vodu nejen vyčistit, ale zbavit ji i veškerých kontaminačních látek. Pod dělostřeleckým srubem R 79, kde budete nejhlouběji v podzemí ( 36 metrů ), byly původně vybudovány tři sály, určené jako sklady munice a velitelství objektu. Nyní je zde vidět novodobou ošetřovnu a sál jídelny. Pod dělovou otočnou věží R 78 jsou další sály, vedené jako velitelství novodobého úkrytu. Je zde k vidění i sociální zařízení této části úkrytu, které dotváří celkový ráz vybavení podzemí. Prohlídka vnitřních prostor muzea končí v bojovém patře povrchového objektu R-S 76, kam se dostanete po 126 schodech. Spodním - týlovým patrem a ochranným příkopem objektu vystoupíte na povrch.

Objekt R-S 76, krycím názvem "u lomu" je patrně nejzachovalejším tvrzovým objektem v celé České republice. Jsou zde k vidění originální pancéřové střílny pro lehký a těžký kulomet a pancéřové zvony a kopule, které přežily nájezd n. p. Kovošrot. Každý z těchto pancéřových prvků je ojedinělým exemplářem, který nelze vidět na žádné jiné z tvrzí. Zvon pro lehký kulomet, který chránil bezprostřední okolí srubu a z jehož vrchlíku se dalo pozorovat bezprostřední okolí objektu. Dělostřelecký pozorovací zvon s jedním průzorem, s výhledem do prostoru Bartošovic a Žambereckých lesů, kde se táhla linie samostatných pěchotních srubů, a kopuli pro dva těžké kulomety, které měly chránit nedaleko postavený objekt dělové otočné a výsuvné věže. Každý z těchto prvků je odlit v odolnosti IV., síla stěn je 30 cm kvalitní ocelolitiny a každý váží téměř 52 tun. Ve stropní desce objektu se zachoval i zvon ventilační, který měl sloužit k přísunu vzduchu do pomocné filtrovny umístěné v dolním patře objektu.

Objekt R-S 78, krycím názvem "na pasece" je druhým povrchovým objektem, který lze v rámci prohlídky s průvodcem navštívit. Původní šachta pro osazení dělové otočné a výsuvné věže je v současnosti zalita mohutným železobetonovým špuntem. Rýsuje se zde tedy do budoucna jedinečná možnost k instalování makety otočné výsuvné věže. Ve stropní desce objektu se zachovaly dva pancéřové prvky, zvon pro lehký kulomet a kopule pro těžký kulomet " sólo " což je opět do značné míry na našem opevnění rarita. Jsou zde dva ventilační zvony, z nichž jeden byl v minulosti poškozen a v současné době se na něm nachází perfektně odlitá replika. Nedaleko se nachází objekt R-S 77 " Pozorovatelna " kam ovšem prohlídka s průvodcem nechodí. Bohužel je to jeden z objektů, který byl vážně poznamenám novodobou přestavbou a je celý zavezen zeminou. Ve stropní desce objektu se zachovala pouze kopule pro dvojče těžkých kulometů, kterou lze vidět i na objektu R-S 76. Další dva zvony v padesátých letech minulého století vytrhl n. p. Kovošrot.

Objekt R-S 79 krycím názvem "na mýtině" je největším vybetonovaným objektem na našem předválečném opevnění. Jeho kubatura betonu byla tehdy úctyhodných 5 598 m3 a ve třech speciálních střílnách měly být namontovány tři rychlopalné 100 mm houfnice, které by měly střílet do prostoru Bartošovic a Žambereckých lesů, kde se táhla linie samostatných pěchotních srubů. Za okupace, v roce 1940 do objektu střílelo německé dělostřelectvo, které jej poškodilo a pozůstatky ostřelování jsou na objektu dodnes patrné. V padesátých letech minulého století byl n. p. Kovošrot vytržen levý pancéřový zvon. Novodobá přestavba na válečné pracoviště Ministerstva vnitra rovněž udělala své. Jedna střílna byla vytržena a nahrazena plynotěsnými vraty, kvůli lepší manipulaci s materiálem. Původně zde byly vztyčeny dva vysoké ocelové komíny, kterými se měl nasávat vzduch do novodobě budovaného úkrytu. Protože se ovšem jedná o jediný dělostřelecký objekt, který lze v takto zachovalém stavu navštívit, bylo v roce 1998 započato s rekonstrukcemi. Postupem času by se měl tento objekt dostat do stavu, ve kterém se nacházel po roce 1945.

Bezbariérový přístup je v prostorách garáží techniky, vstupní expozice s vyprávěním o historii Haničky a na povrchových objektech, kde Vás průvodce seznámí s historií a výzbrojí jednotlivých objektů.

tisknout stránku

Anketní otázka tvrze

Navštívili jste již rozhlednu na Anenském vrchu

Ano
pruh 53.6 %

Ne, ale mám to v plánu
pruh 32.2 %

Ne
pruh 14.2 %

Napište nám rychlý dotaz!

Jaké je počasí u nás?

Radar bouřky
podekovani

Webové stránky vytvořil Acceler